Företagsevent

Företagsevent

Eventbranschen är en viktig industri som varje år omsätter stora belopp. Många betalar dock för events som de hade kunnat arrangera själva. Det är viktigt att hitta en bra balans mellan vad man kan göra själv och vad det är klokt att ta hjälp med utifrån. För företag är personalvårdande och inspirerande events ofta skattemässigt fördelaktiga att arrangera. Om ett företagsevent dessutom genomförs på ett proffsigt sätt utifrån väldefinierade mål kan det skapa stora värden för företaget på lång sikt. I den här texten vänder vi oss till alla som vill ha hjälp med skapa ett företagsevent som deltagarna sent kommer att glömma. Vi kommer att lista tio tips, förhoppningsvis hittar du något nyttigt oavsett om du är på väg att arrangera ditt första event eller om du redan gjort det många gånger förut.

Företagsevent som lyfter verksamheten

Vårt första, och kanske viktigaste, tips är att man alltid ska försöka tänka på kopplingen mellan programmet under ett företagsevent och företagets verksamhet. Ett företag som säljer golfkläder kan gärna bjuda sin anställda på en golfrunda och kombinera den med förevisning av nya produkter samt tävlingar ute på banan. Ett annat tips som anknyter till detta är att events kan vara en effektiv form av inlärning och att de inte ska slösas bort på trams eller ren underhållning. När det gäller just pedagogiska företagsevent kan det vara bra att samarbeta med experter på upplevelsebaserad inlärning. Det är ofta mycket väl investerade pengar.

Vårt tredje tips handlar om något vi tycker att man ska vara försiktig med. Det är inte alla som gillar den typ av lättsamma vuxenlekar som är vanliga i eventvärlden. Sådana kan ha en funktion att fylla som isbrytare men i grupper där alla är bekanta med varandra är värdet diskutabelt. Det fjärde tipset när det gäller lyckade företagsevent är att satsa på att lyfta fram positiva prestationer, det kan handla om såväl enskilda medarbetare som om hela avdelningar, på lite större företag. En idé är att låta deltagarna, som en del av ett företagsevent, själva rösta fram årets eller månadens medarbetare och sedan ge en motivering.

Utmaningar och kringarrangemang

Ett annat område där det kan vara bra att ta hjälp av eventproffs är de enkla kringarrangemangen som mat och underhållning, det är tips nummer fem. Se dock till att vara tydlig med vad ni vill få ut av de enskilda aktiviteterna och skräddarsy dem utifrån era behov. Det handlar om relativt enkla uppgifter och särskilt om eventet går av stapeln i en hyrd lokal finns det ofta personal i anslutning till anläggningen som kan hjälpa till med denna typ av uppgifter på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt sjätte tips är att låta ett event, åtminstone till viss del, handla om utmaningar och målsättningar. Dessa kan med fördel presenteras som något som förenar alla anställda som deltar i ett företagsevent.

Vårt sjunde tips är att inte fastna i fällan ”talking heads”. Alltså för mycket prat och för lite fysisk aktivitet. Glöm inte kroppen! Om ett företagsevent har många delmoment bör fysisk aktivitet finnas med på programmet. Lasertag har visat sig vara en mycket uppskattad kombination av tävling och motion som lockar fram många skratt. När det händer något utöver det vanliga i samband med ett företagsevent påverkar det hur deltagarna minns hela arrangemanget, och hur mycket de minns och kan ta till sig av de mer teoretiska inslagen. Att anställda får umgås under oväntade och ovanliga former kan även stärka banden mellan dem. En upplevelse som passar mindre företag bäst är ballongflygning, kanske inget för den höjdrädda med ett minne för livet för de flesta.

Före och efter eventet

Tips nummer åtta är att man som arrangör av företagsevent kan påverka deltagarnas förväntningar. Höga förväntningar innebär att deltagarna kanske förbereder sig mer men också att de kan bli besvikna. Det är ofta smart att istället satsa på att överträffa alla förväntningar genom att tona ner dem på förhand. Vårt nionde tips är att göra själva resan till en del av ett företagsevent. En frågesport, där frågorna relaterar till företagets verksamheter, kan kora den kunnigaste medarbetaren. Frågorna kan även mäta social förmåga om de handlar om de anställda själva, snarare än om företaget. Resan till eventet kan även arrangeras som en tävling där deltagarna får GPS-koordinater till lokalen i fråga och sedan order om att ta sig dit så fort som möjligt med valfria färdmedel. Kanske kan det handla om att först ta sig till en punkt för att där få koordinaterna till nästa plats?

Vårt tionde och sista tips bygger på att många företag och organisationer arrangerar företagsevent varje år. Därför är det mycket viktigt att ta fasta på deltagarnas uppfattning om det de har varit med om. Att göra en utvärdering är alltså en bra ide. Den vanligaste typen av utvärdering handlar om att mäta olika aspekter av en upplevelse med hjälp av betygsättning och siffervärden. Det kan ge en fingervisning om vad som varit bra och dåligt under ett event. Att låta deltagarna beskriva sina erfarenheter med fritext är dock mer sofistikerat och ger mer att ta fasta på inför nästa event. En utvärdering görs lämpligen i två steg. Det är viktigt att veta vad de känner alldeles efter eventet men också hur de ser på det, när några veckor eller månader har passerat.

Så lyckas du med events

I den här artikeln har vi listat våra tio bästa tips på hur man lyckas med ett företagsevent. Sammanfattningsvis kan man säga att man ska sträva mot en bra balans mellan lättsamma och gärna fysiska aktiviteter och inslag av mer pedagogisk karaktär. Lättsamma lekar som lasertag är inte bara pausunderhållning utan syftar till att göra de anställda mer bekväma med varandra. Det är något man kan ha nytta av under lång tid. Pedagogiska aktiviteter bör utgå från företagets verksamhet och de utmaningar och målsättningar som företaget står inför. Där kan det vara bra att koppla in proffs på upplevelsebaserad inlärning. Även enklare saker som måltider och ren underhållning kan man fördel överlåta på ett eventbolag.

Företagsevent stärker banden mellan de anställda